Contact

Fotogroep Dracula

Gemeenschapshuis Oos Heim
Clermontstraat 10
6269 CE Margraten
roksjo@gmail.com

Bestuur

Voorzitter Hub Huijnen
Secretaris Jo Roks
Penningmeester Pieter Vreuls

Fotogroep Dracula voldoet aan de AVG privacy wetgeving en heeft m.i.v. 25 mei 2018 een privacy reglement opgesteld dat voor een ieder verkrijgbaar is via het contact e-mail adres op deze pagina.